§ 1 Afronding van de reisovereenkomst:

Met de toepassing naar de klant biedt Seawolf Duik Safari`s Rode Zee, ter afsluiting een bindende reisovereenkomst aan. De aanmelding kan gedaan worden via fax of e-mail. De aanmelding wordt gedaan door de klant zelf en ook voor alle meereizende deelnemers voor deze aanvraag. De klant is verantwoordelijk voor de contractuele verplichtingen voor zichzelf alsmede voor haar/zijn medereizigers. Het contract komt tot stand door de acceptatie van Seawolf Duik Safari`s Rode Zee. De acceptatie is niet onderhevig aan een speciaal formulier. Na de aanmelding van de klant voor een overeenkomst zal onmiddellijk door Seawolf Duik Safari`s Rode Zee naar de klant een schriftelijke bevestiging worden verstuurd.

 

§ 2 Betalingsplichten:

Met het versturen van de factuur / bevestiging wordt een aanbetaling van 20% verlangd. De restant betaling moet worden gedaan ten laatste 5 weken voor aanvang van de reis, zoals het in het wetsvoorstel is geschreven, indien de reis niet meer kan worden geannuleerd omwille van de redenen van het in 6.1) of 6.2) vermelde. Boekingen binnen 4 weken voor aanvang van de reis van de klant moet het hele bedrag onmiddellijk betaald worden. Als het gehele bedrag pas voor het begin van de reis Seawolf Duik Safari`s Rode Zee wordt betaald, kan Seawolf Duik safari`s Rode Zee u de toegang tot de gereserveerde tour weigeren. Zou er al een aanbetaling zijn gedaan dan behoudt Seawolf Duik Safari`s Rode Zee het recht weigering van terug betaling vanwege de gemaakte administratie en reserveringskosten.

 

§ 3 Voordelen:

Onze reisleider verwelkomt u op de luchthaven. Hij zal op je wachten met een naamschild van Seawolf Duik Safari`s Rode Zee of uw eigen reisbureau en zal het visum op de luchthaven aan u uitreiken. De reisleider zal opmerken uw vluchtgegevens voor de vlucht terug en deze herbevestigen. Inbegrepen in de safari prijs is: verblijf o.b.v. volpension,gratis frisdranken, sappen, mineraalwater, koffie ( Nescafe ) en thee. 3 tot 4 duiken per dag (afhankelijk van het weer en de reistijd, nacht duiken in marine parken zijn deze verboden), tank, loodgordel, lucht, duik gids, Nitrox ( verrijkte lucht . Bijkomende kosten ( visum, lokale belastingen en vergunningen, havengelden en alcoholische dranken worden apart doorberekend aan u.

Voor Egypte      Voor Soedan

 

§ 4 Aanbiedingen en de prijswijzigingen

Wijzigingen en/of afwijkingen die van bijzondere reizen profiteren van de overeengekomen reisovereenkomst die nodig zijn na het sluiten van de overeenkomst en niet tegen ter goeder trouw geschiedt door Seawolf Duik Safari`s Rode Zee. Duiken zijn alleen toegestaan indien er veranderingen of variaties niet zijn uitgebreid en niet de algemene regeling van het niet in gevaar brengen van de reis. Mogelijke garantie claims zullen onaangetast blijven als er gewijzigde voordelen zijn met onvolkomenheden. Seawolf Duik Safari`s Rode Zee is gebonden aan de klant en zal onmiddellijk informeren indien er wijzigingen of afwijkingen zijn. Indien er zich wijzigingen voordoen kan de klant gratis ontbinden. In geval van een prijsstijging van meer dan 5% na het sluiten van het contract of in geval van een grote verandering van de reis voordelen, kan de klant anuleren zonder kosten of deel te nemen aan een ten minste een soort gelijke reis is zijn prijs, als Seawolf Duik Safari`s Rode Zee in staat zou zijn om een reis aan te bieden zonder prijsverhoging voor de klant.

 

§ 5 Ontbinding van de klant, omboeking en vervangingen:

5.1 De klant kan elk gewenst moment van de reis ontbinden. Op het reeds betaalde bedrag zal Seawolf Duik Safari`s Rode Zee de staffel die zoals vermeld wordt onder 5.2 toepassen.
De klant wordt verzocht om de ontbinding schriftelijk te verklaren. Als de klant de reisovereenkomst annuleert of hij/zij niet deelneemt, zal Seawolf Duik Safari`s Rode Zee de klant vragen om een alternatief voor de gemaakte reisarrangementen en voor de administratie kosten.
Voor de berekening van het alternatieve, opgeslagen kosten en eventueel andere gebruikelijke toepassingen worden deze mede overwogen.
Seawolf Duik Safari`s Rode Zee kan dit beroep te bagatelliseren met inachtneming van de volgende indeling in de nabijheid van de datum van anulering op de afgesproken vertrekdatum met een percentage verhouding tot de totale reissom.

5.2 Annulering voor half- en full charter:

Annulering per persoon: Annulering voor half- en full charter:
over het algemeen 10% van de reissom over het algemeen 10% van de reissom
van 45 tot 30 dagen vóór de reis begint op 20% van 60 tot 45 dagen voor vertrek 20%
van 29 tot 22 dagen vóór de reis begint op 30% van 44 tot 30 dagen voor vertrek 50%
van 21 tot 15 dagen vóór de reis begint op 50% van 29 tot 20 dagen voor vertrek 75%
van 14 tot 2e dag voor vertrek begint 75% van 13 tot en met de vakantie start 100%
en vanaf 24 uur voor vertrek van de tour 100%

 

5.3. Als er wijzigingen zijn van de wens van de klant na het boeken van de reis als gevolg van de datum, de reisbestemming, plaats van vertrek, vacature of het soort vervoer, Seawolf Duik Safari`s Rode Zee kan een omboeking vergoeding per persoon opgeëist worden.
5.4. Totdat de reis begint kan de klant eisen, dat een derde persoon in zijn rechten en plichten van de boeking overneemt. Als een derde persoon zich voegt aan de overeenkomst, staan hij/zij en de klant garant als medeschuldenaar voor de reissom en voor de eventuele bijkomende kosten. Als een geboekte reis niet is afgenomen of met de eigen aankomst het missen van de boot, met de redenen om niet tot Seawolf Duik Safari`s Rode Zee, is het niet een reden tot ontbinding van de reisovereenkomst, zodat u zich verplicht tot het volledige bedrag van de reissom te betalen.

 

§ 6 Ontbinding en opzegging van SEAWOLF Duik Safari`s Rode Zee:

6.1 SEAWOLF Duik Safari`s Rode Zee kan gevrijwaard worden uit deze overeenkomst van deze reis in de volgende gevallen:
Tot 2 weken voor de vertrekdatum: in geval van niet behalen van de aankondiging of officiële gedefinieerd minimum aantal deelnemers, indien in het quotum van de tour een minimum aantal deelnemers heeft voorgesteld.
In ieder geval Seawolf Duik Safari`s Rode Zee is vastbesloten om de klant onmiddellijk op de hoogte na de toegang van de voorwaarde voor het niet uitvoeren van de reis en hem onmiddellijk de annulering te sturen. Als het op een eerdere datum dat het minimum aantal deelnemers is niet bereikbaar verschijnt, verplicht Seawolf Duik Safari`s Rode Zee zich en wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.

6.2 Tot 4 weken voor vertrek:
Indien de realisatie van de reis niet mogelijk is om na de consumptie van alle mogelijkheden voor Seawolf Duik Safari`s Rode Zee, omdat de boeking uiterlijk zo gering is dat de Seawolf Duik Safari`s Rode Zee de economische schade te beperken met betrekking tot de reis als zij de reis zouden realiseren. Het herroepingsrecht voor Seawolf Duik Safari`s Rode Zee bestaat alleen als ze niet verantwoordelijk zijn voor de omstandigheden (bijvoorbeeld geen fout van de berekening) en als ze een vergelijkbare vervangende offerte bieden. Als de reis geannuleerd wordt vanwege deze reden, krijgt de klant de gestorte reissom onmiddellijk terug. Extra zijn reservering kosten terugbetaling zal zijn, als hij/zij niet van het vervangings aanbod gebruik zal maken.

 

§ 7 Annulering van het contract als gevolg van buitengewone omstandigheden:

Als de reis aanzienlijk ingewikkeld is, aangetast of beïnvloed wordt door niet voorspelbare overmacht bij de boekingstermijn kan Seawolf Duik Safari`s Rode Zee evenals de klant deze overeenkomst zelf annuleren.
Indien de overeenkomst wordt geannuleerd, kan Seawolf Duik Safari`s Rode Zee vragen om een passende vergoeding voor de reeds gemaakte administratie kosten.

 

§ 8 Garantie:

8.1 Als de trip niet conventioneel wordt aangevoerd, kan de klant corrigerende eisen. SEAWOLF Duik Safari`s Rode Zee kan het corrigerende weigeren indien het een buitenproportionele inspanning vergt. SEAWOLF Duik Safari`s Rode Zee kan ook een wijze verhelpen, dat een gelijke vergoeding is voorzien.
8.2 Verlaging van de reis tarief: Voor de duur van een niet conventionele levering van een reis kan de klant vragen om een passende verlaging van de reis ratio(reductie).
De reis snelheid verlaagd worden in een percentage, zoals de conditie zonder gebreken op het tijdstip van de verkoop van reizen, om de werkelijke waarde te bepalen. De daling doet zich niet voor als de klant verwijtbaar falen om het tekort aan te kondigen.

8.3 De annulering van het contract: Als de reis is uitgebreid tot stand te wijten aan een defect en Seawolf Duiksafari`s Rode Zee niet corrigerende bereiken binnen een toereikend bijwonen van de klant kan, binnen de wettelijke eisen, het contract opzeggen. In zijn/haar eigen belang en bewijsmateriaal te garanderen redenen doelbewust door een schriftelijke verklaring. Hetzelfde geldt, als het niet van de klant verwacht, als gevolg van een zichtbare reden die bekend is bij Seawolf Duik Safari`s Rode Zee.
Het doel van een term voor de correctie is niet alleen blootgesteld, wanneer een correctie niet mogelijk is of geweigerd door Seawolf Duik Safari`s Rode Zee, of als de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst is te rechtvaardigen met een bijzondere belangstelling van de klant.
Hij/zij dankt Seawolf Duiksafari`s Rode Zee het gedeelte van de reissom van de geclaimde voordelen, als de voordelen geïnteresseerd waren voor hem.

8.4 Compensatie: De klant kan ongeacht de daling of van de annulering, vragen om schadevergoeding wegens verzuim, tenzij Seawolf Duik Safari`s Rode Zee niet verantwoordelijk is voor de afwezigheid van de reis.

 

§ 9 Verplichting om samen te werken:

De reiziger is verplicht mee te werken aan het voorkomen van storingen in het kader van de wettelijke bepalingen, om mogelijke schade te voorkomen of te minimaliseren. De reiziger is verplicht om de lokale gids onmiddellijk op de hoogte te stellen. Dit is nodig om problemen te verhelpen. Een storing van de reiziger verwijtbaar aan een defect dient hij/zij direct te melden. Een vordering tot vermindering kan niet ingewilligd worden.

 

§ 10 Ongeldigheid van individuele termen:

De ongeldigheid van de individuele bepalingen van de reisovereenkomst wegens niet opkomen dagen hebben betrekking op de nietigheid van de volledige reisovereenkomst.

 

§ 11 Bevoegdheid:

De klant kan Seawolf Duik Safari`s Rode Zee alleen aanklagen op de maatschappelijke zetel. Voor claims van Seawolf Duiksafari`s Rode Zee tegen de klant, het woonadres van de klant is gezaghebbend, tenzij de klacht tegen geregistreerd bedrijf of persoon die de woonplaats of gewone verblijfplaats in het buitenland, of van wie de woonplaats of gewone verblijfplaats niet gebruikelijk is veranderd. In deze gevallen is de maatschappelijke zetel van Seawolf Duik Safari`s Rode Zee gezaghebbende.

TOP