Vereisten voor elke Duiker

Deelnemers aan liveaboards moet worden gebrevetteerde duikers zijn. De liveaboards worden begeleid door een duikgids. Volgens de bijbehorende briefing over de duikplaats, kan er onafhankelijk van elkaar worden gedoken met èen of meer partners (buddy teams). Dit geldt ook voor bijzondere duiklocatie`s zoals drop offs, stromings en nacht-duiken. Het wordt aanbevolen voor elke duik om de juiste en geschikte veiligheidsuitrusting bij u te hebben, bijv. een reddingsboei of “back up lamp met blits licht”.

Voor nachtduiken heeft u een eigen onderwater duiklamp nodig. Duik brevet en logboek moeten worden gebracht. Een medische verklaring van een arts (Niet ouder dan 1 jaar ), indien beschikbaar, moet ook worden gebracht. Aan de andere kant, het PADI-formulier “Medische Verklaring” moet alsnog worden ingevuld aan boord. Nationale en internationale regels van de duik veiligheidsvoorschriften moeten in acht worden genomen. De instructies aan u gegeven door onze duikinstructeur of duik gids zijn voor uw eigen veiligheid en moet in acht worden genomen. U moet ten alle tijden de duikbriefing van de duikplaats bijwonen alvorens u het water daar betreedt.

Je duikt op eigen risico. Duikdiepte wordt bepaald volgens jouw certificering. Minimum duikervaring in National Park gebieden: The Red Sea Diving Association heeft een circulaire memo aan alle safari organisatoren op 30 juli 2002 verzonden met de indicatie, dat de minimale duikervaring op Nationale park touren (Brothers, Daedalus, Zabargad en Rocky eiland ) moet 50 gelogde duiken zijn. In het geval van een controle en zou er iemand zijn met minder ervaring, dan kan worden verwacht dat hij/ zij wordt uitgesloten van de duiken.

 

Check Dive

Op de duik jachten van Seawolf Duik Safari Rode Zee hebben we een in Egypte werkzame duikgids. Dit is enige tijd geleden verplicht gesteld in Egypte. Deze duikgids zal de eerste duik ( de check duik) onze gasten begeleiden aan het begin van de safari en zal de vaardigheden van de duikers beoordelen. Anderzijds is het noodzaak de juiste werking van uw apparatuur te testen en de benodigde hoeveelheid lood te controleren. De duik gids is niet verplicht om alle duiken te begeleiden, ook is hij niet verplicht om buddy-teams van ervaren duikers te gidsen, al zal hij dit met plezier doen!

 

Planning en beheer van duiken

Op de meeste safari jachten, is het aantal duiken per dag beperkt tot max. 3 a 4 duiken per 24 uur en wordt een diepte limiet van 30 meter aanbevolen. We bevelen dit onze gasten aan vanwege de stikstof verzadiging. Decompressie duiken zijn verboden en de maximale duik diepte van 40 m voor sport duiken (indien men over de juiste certificatie beschikt )mag niet worden overschreden. Afhankelijk van de route van de safari, zou het kunnen gebeuren, dat er minder duiken zijn mogelijk zijn, vanwege overmacht of omdat de jacht een grote afstand moet overbruggen.

Dit geldt vooral voor routes in het zuiden van Egypte, waar de duikstekken meer ver van elkaar liggen dan in het noorden. De duik gids heeft de opdracht om voorafgaand aan elke duik een briefing te houden, zelfs als hij besluit aan boord te blijven gedurende de duik activiteit aldaar. Hij heeft dan de taak om toezicht te houden op duik en eventuele snorkel -activiteiten.

 

Risico van decompressie en andere duikongevallen

Sommige delen van Egypte, met name die riffen die worden bereikt tijdens een safari, zijn vaak op verre afstand van de kust dan wel communicatie optie`s beperkt mogelijk. Hoewel op alle jachten EHBO-apparatuur en zuurstof voor de initiële behandeling aanwezig zijn, kan het vervoer naar de volgende decompressiekamer soms langer duren dan de permanente toevoer van zuurstof mogelijk is. U wordt ten zeerste verzocht geen onnodige risico’s in uw duikplanning te nemen.

 

Route en duikplaatsen

De duikplaatsen die we bezoeken in de geboekte route is te zien op onze homepage maar kan worden aangepast na overeenstemming met de duik gids, de kapitein en u als gast. Natuurlijk zal de duikgids en de kapitein altijd proberen om aan de wensen van onze gasten te voldoen, maar een aanspraak op bepaalde duikplaatsen is niet mogelijk. Beslissend zijn is de duik ervaring van de deelnemers, de weersomstandigheden, zeestromingen en logistieke overwegingen. Het laatste woord heeft altijd de kapitein, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gasten, de bemanning de gids(en) en het jacht. Vooral in het zuiden van Egypte moeten vaak grote afstanden worden afgelegd en de jachten varen met een beperkt vaarsnelheid, die verlaagd kan worden in slechte weersomstandigheden. Hoewel dejachten van Seawolf Duik Safari’s Rode Zee worden regelmatig onderhouden worden, kan er altijd een onverwacht technisch defect ontstaan, waardoor de kruissnelheid vermindert. De bemanning van ons jacht  zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen om de schade op zee te herstellen. De kapitein kan besluiten u terug te brengen vanwege potentieel komende slecht weer of een technisch niet oplosbare storing. Routewijzigingen / inperkingen om logistieke redenen kan dan worden verlangd. Als duikplaatsen niet kunnen worden bereikt om redenen van overmacht (zoals ongunstige weersomstandigheden, op korte termijn veranderingen in de vergunning situatie of een onvoorspelbare technisch defect, is er geen compensatie indien noodzakelijke veranderingen route / inperkingen verschijnen. Voor duiken in Ras Mohamed, de Brother eilanden of een ander marine park duikplaatsen wordt er een marine park bijdrage in rekening gebracht door de lokale overheid. Deze zullen worden verzameld op de jacht en betaald worden aan de overheid. De bedragen zijn 10 euro voor Ras Mohamed, voor de Brother eilanden 50 euro, voor de marine park toer 80 Euro en voor de 2-weekse marine park tour 100 Euro.

 

Verandering van de safari jacht

Als het gereserveerde jacht niet beschikbaar is, vanwege logistieke of technische redenen, gaat u op uw safari, indien mogelijk, op een ander jacht met dezelfde normen. Als er gèèn significant standaardsverschil is voorafgaand aan het nadeel van de reis van de klant, is er geen vordering op Seawolf  Duiksafari Rode Zee om over te schakelen naar een ander duik safari jacht.

 

Nitrox Duiken

Op de jachten van Seawolf Diving Safari`s Rode Zee is het mogelijk om  met Nitrox ( verrijkte lucht ) 32% te duiken indien u een geldig brevet kan overleggen. Als de Nitrox compressor niet beschikbaar is, als gevolg van technische problemen, is er geen terugbetaling of claim mogelijk.

 

Vers water en douche`s en het gebruik van drinkwater

De Rode Zee wordt omringd door woestijn gebieden. Drinkwater is in dit gebied van bijzondere waarde en een kostbaar goed. Onze safari jachten zijn immers uitgerust met voldoende grote zoetwater tanks en waterzuivering machines maar het is niet mogelijk om een douche of een grote hoeveelheid water te verbruiken meerdere keren per dag. Zuinig gebruik van water is noodzakelijk, want een lege watertank kan alleen hervuld worden aan de kust. Heb ook begrip dat onjuiste verspilling van drinkwater aan boord. Regelmatig wassen van het haar, de kraan vergeten te sluiten, moedwillig morsen of water verspilling in het algemeen kan niet worden getolereerd.

 

Overbruggingsdagen met hotelaccommodatie

Er is groot verschil tussen liveaboards en het verblijf in een hotel. De tijdige aankomst en vertrek van het jacht is in hoofdzaak. Afhankelijk van de weersomstandigheden, eventueel technische incidenten en logistieke behoeften, b.v. voor het onderhoud tussen twee touren er tijd nodig voor aanpassingen. De aankomst- en vertrektijden van onze gasten variëren continu. Om deze redenen is het mogelijk dat de laatste avond voor de terugreis of verlengings verblijf moet worden gedaan in een hotel. Seawolf Duiksafari`s Rode Zee zal de kosten voor haar rekening nemen. Als onze gasten besluiten om de laatste nacht doorbrengen in het hotel, zullen zij de kosten zelf dragen.

 

Transfers

Transfers van het vliegveld naar de check-in – plaats van ons safari jacht of vice versa kan zowel per bus of per boot om logistieke redenen worden uitgevoerd. De locatie van de check-in / check-out kan veranderen afhankelijk van de logistieke eisen. Indien de overdracht door de boot uitgevoerd, zal het mogelijk zijn voor de gast om een aantal duiken maken tijdens de overdracht tijd. Uw safari zal zo vroeg mogelijk beginnen en eindigen tussen de middag en ’s middags van de dag voor uw vertrek of uw aanvullende vakantie. Op vertraging van vluchten hebben we geen invloed. We doen er alles aan om de negatieve gevolgen te onderscheppen voor onze gasten, maar een vordering tot schadevergoeding impliceert niet, dat we afhankelijk zijn van het vertrek en terugkeer tijden van de komende reizigers. De transfer terug naar de luchthaven zal worden gedaan van ons op tijd, zodat de gasten makkelijk de vlucht kan bereiken. Om veiligheidsredenen is er 24 uur voor vertrek, afhankelijk van uw ticket tijd of vermelding van de vervoerder, geen aanspraak op verdere duiken om eventuele decompressieziekte te voorkomen.

 

Verlies of beschadiging van bagage

Vraag onmiddellijk om een bevestiging op de luchthaven balie van de luchtvaartmaatschappij als u verloren of beschadigde bagage hebt . Onze reisleider ter plaatse zal u hulpzaam daarmee ondersteunen.

 

Huur / Leen -uitrusting

Als u geen eigen duikuitrusting heeft, kun u het altijd huren in ons duikcentrum. Voor schade van de huur apparatuur of verlies, moet een schadevergoeding worden betaald. Helaas is er geen verzekering voor verloren of beschadigde apparatuur. Dit geldt ook voor uw eigen apparatuur. U dient zelf voor een passende verzekering zorg te dragen.

TOP